Consultanta

Consultanta

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces:

  • cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
  • certificat de deces in original si copie;
  • actul de identitate al solicitantului in original si copie;
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, in original si copie;
  • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
  • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre :

  • angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora.