Tag : ajutor deces

Consultanta

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces: cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari; certificat de deces in original si copie; actul de identitate al solicitantului in original si copie; acte de stare civila…